Profit på krig

Historietolkning, rollespil, Saddam Hussein, lokal historie:

Tre transportskibe bygget i starten af 1980’erne på Helsingør Skibsværft er hovedpersonerne i en fiktiv retssag.

Officielt var de transportskibe til pilgrimme. Men deres konstruktion var besynderlig. Hvad var det lige, de skulle transportere? Ud fra tegningerne var det noget tungt. Tungere end containere. Samtidigt var det noget, der kunne køre direkte ind i på land. Noget der måske ikke helt var fredelige pilgrimme alligevel. Og når kunden var Irak, der var i krig, kunne det være ulovligt ifølge international lovgivning. Officielt var det helt lovligt efter dansk lovgivning. Men så tæt på grænsen, at det er nemt at komme i tvivl. Derfor lægger vi sag an! En fiktiv retssag, hvor eleverne kildekritisk forbereder sig og bagefter spiller en af de mange roller, der var en brik i byggeriet af skibene.

1.G og 2.G

Det handler om identitet og formål og tolkning af historie. Og om at forholde sig metodisk-kritisk til eksempler på brug af historien.

Varighed: For 2.G. Forberedelse og to lektioner på museet.