Historier om Helsingør

Historiske fortællinger, lokalhistorie, instagram:

Det handler om konstruktion af historiske fortællinger og om sammenhæng med fortidsfortolkninger og nutidsforståelser.

Vi undersøger møder mellem helsingoranere gennem historien. Møderne og forandringerne er historieskrivere – vi kan finde dem i byen og de viser os/minder os om/fastholder/konkretisere forandringen i byens historie.

Historien viser os, at der skal to til at skabe forandring – to parter skal mødes og en udveksling skal ske. Det viser os også, at det tit er almindelige menneskers møde, der har skabt en forandring. Det er sket gentagende gange før igennem historien. Og det er møderne mellem mennesker vi bruger, når vi genfortæller historien.

Med denne byvandring tages eleverne igennem nogle af de historier om de steder, hvor møderne er sket. Vi stopper ved Olai, ved værftets port og ved Dokken.

Vi undersøger, hvilket møde der er fundet sted, hvilken fortælling det har efterladt og om andre møder måske kommer til at finde sted her fremover.

Undervejs arbejder eleverne med Instragram til skabe at kreative fortællinger om de historiske møder i fortid, nutid og måske fremtid. Hvilke billeder skal tages for at understøtte den historiske fortælling?

9. klasse

Forløbet understøtter i Fælles Mål blandt andet:

Historie/historiebrug: Eleven kan redegøre for sammenhænge mellem fortidsfortolkninger nutidsforståelser og fremtidsforventninger, eleven har viden om sammenhænge mellem fortidsfortolkninger, nutidsforståelser og fremtidsforventninger.

Varighed: Forberedelse og to lektioner på museet.