Heroes or villains

Københavns bombardement, kildekritik, kapere:

Det handler om at læse, forstå og anvende kildekritiske værktøjer på original kilder.

Det handler om kildekritik og om for fortolkninger af fortiden. En sporjagt efter de sørøvere, nationale helte eller noget helt tredje, der fandtes i Øresund efter Københavns Bombardement i 1807.

I klassen arbejder eleverne med det forberede materiale. Det handler om det engelske bombardementet af København og om optakten til kapervæsnet.

På Skibsklarerergården samler vi op og sikre, at alle er med på den historiske kontekst og har basis viden om kildekritik. Derefter deles eleverne i to. De skal arbejde med to kildesamlinger. Den ene er en samling af samtidige danske kilder og den anden en samling af samtidige engelske kilder.

Når vi er færdige, fremlægger grupperne hvilke kildetyper de er stødt på, og hvilken viden, de er nået frem til. Der lægges vægt på at vise den kildekritiske analyse og bruge kernebegrebsbetegnelser.

6. klasse

Forløbet understøtter i Fælles Mål blandt andet:

Historie/kildearbejde: Eleven kan bruge kildekritiske begreber i arbejdet med historiske spor, medier og andre udtryksformer

Varighed: Forberedelse og to lektioner på museet.