Flygtningekonventionen 1951

Asyl, dilemma, flygtninge, krig:

Er alle på flugt egentlig flygtninge? På Immigrantmuseet skal eleverne arbejde med flygtningekonventionen fra 1951, hvorfor den blev lavet og om den stadig er aktuel i dag. De skal blandt andet arbejde med, hvem konventionen egentlig beskytter, dens fordele og dens begrænsninger. Fortolkes konventionen ens af alle lande, eller er den åben for fortolkninger? Og er den egentlig forældet? Disse og mange andre spørgsmål skal eleverne arbejde med når de selv skal forsøge at konstruere deres egen version af konventionens §1 ud fra det verdensbillede vi har i dag. Forløbet starter med en rundvisning på Immigrantmuseet efterfulgt af en fælles diskussion samt en workshop, hvor elevere i grupper arbejder sig frem til hvilke værdier og hvilke personer en moderne konvention bør beskytte.

Ungdomsuddannelserne

Varighed: 90 minutter.