En verden af i går

1800-tallet, lokalhistorie, spor i lokalområdet, sundtold:

Som historiedetektiver skal eleverne på jagt efter sporene fra de mennesker, der boede i byen før dem. Et materiale med billeder fra Helsingør og reflekterende spørgsmål, lader eleverne komme et lag dybere ned i deres egen by.

Når sporene er tolket i klassen, besøges Skibsklarerergården. Her handler det om Øresundstolden, oplevet gennem øjne, øre og smagsløg på en skibsdreng fra 1800-tallet.

Vi skal smage og vi skal undersøge 1800-tallets brug af husene langs haven i Helsingør. Hvordan så der ud, når man gik i land og hvor gik man hen?

Kroppen kommer i spil i form af en anderledes version af ”Gæt og grimasser.” Eleverne skal mime og gætte vareudbuddet i 1800-tallet.

Når vi er færdige, samler vi op og genfortæller historien om, hvad der gemte sig i byens huse.

4. klasse

Forløbet understøtter i Fælles Mål blandt andet:

Historie/kildearbejde: Eleven kan bruge historiske spor i lokalområdet til at fortælle om fortiden, eleven har viden om identifikation af historiske spor i lokalområdet

Varighed: Forberedelse og to lektioner på museet. Det handler om at genkende og gengive byens historie via med byens huse og tegn.