Din, min og vores historie

Kulturmøder, mobilitet, migration, personhistorier:

I forløbet stifter eleverne bekendtskab med historiske personer og deres beretninger om det “at flytte fra et sted til et andet”. Hvorfor flyttede hele Farhans familie fra Somalia til Danmark? Hvordan var det for Wienerbarnet Alfred at rejse alene til Danmark fra det sønderbombede Wien? Hvorfor valgte H. C. Andersen at forlade sin fødeby Odense og rejse mod København? Og har I mon selv rejst fra et sted til et andet i jeres levetid? Eleverne arbejder med push-pull-faktorer og kulturmøder og undersøger hvorvidt alle vores historier ikke på en eller anden måde er begyndt med en rejse.

3.-4. klasse

Forløbet understøtter i Fælles Mål blandt andet:

Historie/historiebrug: Eleven kan fortælle om, hvordan mennesker er påvirket af og bruger historie.

Varighed: 60 minutter.