Flygtningekonventionen 1951

Asyl, dilemma, flygtninge, krig:

Er alle på flugt egentlig flygtninge? På Immigrantmuseet skal eleverne arbejde med flygtningekonventionen fra 1951, hvorfor den blev lavet og om den stadig er aktuel i dag. De skal blandt andet arbejde med, hvem konventionen egentlig beskytter, dens fordele og dens begrænsninger. Fortolkes konventionen ens af alle lande, eller er den åben for fortolkninger? Og er den egentlig forældet? Disse og mange andre spørgsmål skal eleverne arbejde med når de selv skal forsøge at konstruere deres egen version af konventionens §1 ud fra det verdensbillede vi har i dag. Forløbet starter med en rundvisning på Immigrantmuseet efterfulgt af en fælles diskussion samt en workshop, hvor elevere i grupper arbejder sig frem til hvilke værdier og hvilke personer en moderne konvention bør beskytte.

Ungdomsuddannelserne

Varighed: 90 minutter.

De tyske flygtninge

Flygtninge, medier, debat, krise:

Er der et menneske bag tyskeren? I forløbet ”De tyske flygtninge” skal eleverne arbejde kildekritisk med perioden umiddelbart efter 2. verdenskrig, hvor flere end 250.000 tyske flygtninge blev placeret i flygtningelejre i Danmark.  Med hjælp fra artikler fra perioden skal eleverne undersøge og debattere datidens holdninger til, hvordan de tyske flygtninge egentlig skulle behandles. Skulle de have det bedre end den fattige dansker og skulle man overhovedet hjælpe en gammel fjende? Forløbet tager udgangspunkt i den retorik aviser og debattører lagde for dagen i den heftige debat omkring forholdene i de tyske flygtningelejre i Danmark, og trækker paralleller til nutidens flygtningedebat.

7.-9. klasse

Forløbet understøtter i Fælles Mål blandt andet:

Historie/historiebrug og kildearbejde: Eleven kan målrettet læse historiske kilder og sprogligt nuanceret udtrykke sig mundtligt og skriftligt om historiske problemstillinger. Eleven kan redegøre for brug af fortiden i argumentation og handling.

Samfundsfag: eleven kan tage stilling til og handle i forhold til sociale og kulturelle sammenhænge og problemstillinger.

Varighed: 90 minutter

Jul, ramadan og halloween

Traditioner, mad, kulturmøder, nationalitet:

Traditioner er der nok af; både dem der samler folk, dem der isolerer folk og dem der skaber splid mellem forskellige kulturer. Men hvor kommer alle disse traditioner egentlig fra? I forløbet arbejder eleverne med forskellige traditioner, hvor de stammer fra, deres formål, og hvad en tradition egentlig er for en størrelse. Der arbejdes blandt andet med hvornår og hvordan noget bliver en tradition, og om traditioner kun er gode eller om de også kan være skadelige for andre. Til slut laver eleverne deres ”perfekte” højtid, hvor der arbejdes med, hvad det er der gør netop den valgte tradition eller højtid til den bedste.

5.-6. klasse

Forløbet understøtter i Fælles Mål blandt andet:

Historie/historiebrug og kildearbejde: Eleven kan vurdere brugbarheden af historiske spor, medier og andre udtryksformer til at belyse historiske problemstillinger. Eleven kan analysere brug og funktion af fortalt historie.

Varighed: 75 minutter.

Din, min og vores historie

Kulturmøder, mobilitet, migration, personhistorier:

I forløbet stifter eleverne bekendtskab med historiske personer og deres beretninger om det “at flytte fra et sted til et andet”. Hvorfor flyttede hele Farhans familie fra Somalia til Danmark? Hvordan var det for Wienerbarnet Alfred at rejse alene til Danmark fra det sønderbombede Wien? Hvorfor valgte H. C. Andersen at forlade sin fødeby Odense og rejse mod København? Og har I mon selv rejst fra et sted til et andet i jeres levetid? Eleverne arbejder med push-pull-faktorer og kulturmøder og undersøger hvorvidt alle vores historier ikke på en eller anden måde er begyndt med en rejse.

3.-4. klasse

Forløbet understøtter i Fælles Mål blandt andet:

Historie/historiebrug: Eleven kan fortælle om, hvordan mennesker er påvirket af og bruger historie.

Varighed: 60 minutter.