Alle forløb

Profit på krig

Historietolkning, rollespil, Saddam Hussein, lokal historie: Tre transportskibe bygget i starten af 1980’erne på Helsingør Skibsværft er hovedpersonerne i en ...
Læs mere

Kulturel diffusion, migration, lokal adaptation

Tolkninger af en kulturel forandring i Sydskandinavien for 6000 år siden | Tolkningsmodeller, materielle kilder og periodeinddeling: Dette undervisningsforløb vil give ...
Læs mere

Flygtningekonventionen 1951

Asyl, dilemma, flygtninge, krig: Er alle på flugt egentlig flygtninge? På Immigrantmuseet skal eleverne arbejde med flygtningekonventionen fra 1951, hvorfor ...
Læs mere

De tyske flygtninge

Flygtninge, medier, debat, krise: Er der et menneske bag tyskeren? I forløbet ”De tyske flygtninge” skal eleverne arbejde kildekritisk med ...
Læs mere

Historier om Helsingør

Historiske fortællinger, lokalhistorie, instagram: Det handler om konstruktion af historiske fortællinger og om sammenhæng med fortidsfortolkninger og nutidsforståelser. Vi undersøger ...
Læs mere

Jæger eller bonde?

Periodeinddeling, kronologi, brud og kontinuitet, materielle kilder, kulturforandringer, identitet: Overgangen fra jæger- til bondestenalder (neolitiseringen) for 6000 år siden er ...
Læs mere

Jul, ramadan og halloween

Traditioner, mad, kulturmøder, nationalitet: Traditioner er der nok af; både dem der samler folk, dem der isolerer folk og dem ...
Læs mere

Heroes or villains

Københavns bombardement, kildekritik, kapere: Det handler om at læse, forstå og anvende kildekritiske værktøjer på original kilder. Det handler om ...
Læs mere

Brud eller kontinuitet? – et spørgsmål om tolkning

Kronologi, brud og kontinuitet, forudsætninger for, forløb og følger af møder mellem kulturer, kritisk vurdering af kildemateriale: Eleverne skal arbejde ...
Læs mere

Fra jæger til bonde i stenalderen

Stenalder, livsgrundlag, kronologi, materielle kilder, oldsager fra lokalområdet: Eleverne arbejder med forskelle og ligheder mellem jæger- og bondestenalderen ud fra ...
Læs mere

En verden af i går

1800-tallet, lokalhistorie, spor i lokalområdet, sundtold: Som historiedetektiver skal eleverne på jagt efter sporene fra de mennesker, der boede i ...
Læs mere

Din, min og vores historie

Kulturmøder, mobilitet, migration, personhistorier: I forløbet stifter eleverne bekendtskab med historiske personer og deres beretninger om det "at flytte fra ...
Læs mere